Nieuwsbrief Wereldwinkel Emmeloord

Nieuw Nieuw Nieuw....Exclusieve servies. Nieuw Nieuw Nieuw....
Wat in 1993 begon als een hobby / thuis-industrie in de keuken van Ilse Appelgryn ging al snel een eigen leven leiden en eindigde in 1994 in een volwaardige familiebedrijf.

In het begin was er gewoon Ilse en een assistent, tegenwoordig beschikt Kapula-Intshiba(KI) over nabij de 120 medewerkers. Alle producten (kaarsen, keramiek) zijn handgemaakt in Bredasdorp, met behulp van alleen de beste grondstoffen. Ze zijn gemaakt/geschilderd met originele ontwerpen, meest geïnspireerd op het Afrikaanse erfgoed en samengesteld uit heldere / levendige kleuren en patronen. Iets meer dan vijf jaar geleden zijn ze begonnen met het keramiek met herkenbare Afrikaanse afbeeldingen.

Een groot deel van de KI focus is op het creëren van duurzame werkgelegenheid in de kleine agrarische gemeenschap Bredasdorp, waar het niet gemakkelijk is werk te vinden. 90% van de werknemers is vrouw, en meer dan de helft van hen werkt er langer dan tien jaar.

Sinds begin dit jaar is KIa lid van de World Fair Trade Organization. Ze zijn momenteel ook betrokken in een programma van het ministerie van economische ontwikkeling en toerisme, waarmee ze proberen tien jongeren die onlangs de middelbare school voltooiden aan een baan te helpen. In combinatie hiermee komen er soms groepen (toeristen, schoolkinderen, ouderen) naar de workshop waar zij een rondleiding krijgen en het volledige productieproces van de producten kunnen zien.