ANBI-gegevens Wereldwinkel Noordoostpolder

Naam: Stichting Wereldwinkel Noordoostpolder

Fiscaalnummer: 807604707

Contactgegevens:

Adres winkel: Wereldwinkel

Korte Achterzijde 14c

8202 DZ Emmeloord

Tel. 0527 61292

www.wereldwinkelemmeloord.nl

Adres secretariaat: De Fjord 29

8303 HG Emmeloord

gamaalbersberg@hetnet.nl

Doelstelling

De Wereldwinkel Noordoostpolder wil een bijdrage leveren aan een eerlijke handel in producten uit de Derde Wereld om zo de leefsituatie van de producenten te verbeteren.

Zij doet dit door verkoop van goederen en artikelen uit de Derde Wereld die voldoen aan de criteria voor eerlijke handel. Zo wordt gegarandeerd dat de producenten een rechtvaardig deel van de opbrengst van die producten ontvangen.

Verder geeft zij, door de hele polder heen, voorlichting aan bijvoorbeeld scholen, verenigingen en instellingen over het werk van de Wereldwinkel en over producenten en hun artikelen.

Ook is de Wereldwinkel betrokken bij de ‘Fair Trade’- gemeente Noordoostpolder.

Idealen

De activiteiten van de Wereldwinkel zijn gebaseerd op idealen. Producenten uit de Derde Wereld moeten voor verantwoorde artikelen een eerlijke prijs krijgen op onze markten zodat ze daarmee een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Wil de wereldwinkel hier zinvol aan mee werken, dan kan dat alleen op commerciële basis.

Positionering

Commercieel gezien is de Wereldwinkel Noordoostpolder gesitueerd op een B-locatie. Omvang van omzet en winstmarge dwingen tot die keuze. Het gevolg van die keuze is dat de winkel zich op enige afstand bevindt van de hoofdstroom van het winkelend publiek. Dat betekent dat het bestuur voortdurend moet zorgen voor voldoende naamsbekendheid.

Activiteiten

De meeste wervingskracht moet uitgaan van de winkel zelf. Binnen de kaders van de door de Landelijke Vereniging gestelde eisen zorgt een groepje vrijwilligsters voor een aantrekkelijke presentatie van het winkelaanbod. Zo vaak als mogelijk is, presenteert de winkel zich bij activiteiten van de ondernemers uit de winkelomgeving. Heel belangrijk voor de naamsbekendheid is informatieverstrekking. De Wereldwinkel verzorgt informatiebijeenkomsten voor instellingen, verenigingen en bedrijven uit de regio en ’proeverijen’ in de winkel. Voor scholen zijn er lespakketten en leskisten beschikbaar.

Financiering

De Wereldwinkel Noordoostpolder is geheel afhankelijk van de opbrengsten van de winkelverkopen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de Wereldwinkel Noordoostpolder staat voor een deel op spaarrekeningen van de ASN-Bank en de ING-Bank en voor een ander deel op een bedrijfsrekening van de Rabo-Bank. Dit eigen vermogen is bedoeld als continuïteitsreserve.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de Wereldwinkel telt vijf leden:

Voorzitter: dhr. S. de Langh

Secretaris: dhr. G.A.M. Aalbersberg

Penningmeester: dhr. J. Rinsma

Lid: mevr. A. van Zwol

Lid: mevr. J. Scheper

Beloningsbeleid

De Stichting Wereldwinkel Noordoostpolder kent alleen vrijwilligsters en vrijwilligers. Zij werken allen pro deo. Incidenteel worden gemaakte kosten vergoed.